1. 3. – 7. 3. 2021 SanGiovanni Rotondo – Assisi – Manopello – Monte Sant’Angelo – Loreto

Termín Termín: 1. 3. - 7. 3. 2021 Destinácia Taliansko
Cena Cena: 359€ Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje 4 x ubytovanie, 4 x polpenzia
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje cestovné poistenie
Cena neobsahuje miestenku do prvej polovice autobusu 10 €
Cena neobsahuje vstupné do bazilík a zapožičanie slúchadiel v bazilikách (10 €)
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, zľava 60 €
Púť Rím - Assisi, sprevádza Prof., ThDr. J. Leščinský PhD.

1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko
2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkoly, v ktorého jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkola. Ubytovanie, večera, nocľah.
3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a meste Manopello, kde sa nachádza vzácna relikvia s podobizňou zmŕtvychvstalého Krista. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.
4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea), sv. omša, krížová cesta večera, nocľah.
5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda, Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.
6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a pokračovanie v púti do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko
7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.Facebook