Púť do Ríma a Assisi – 29. 5. – 4. 6. 2022, 18. 9. – 23. 9. 2022

Termín Termín: 29. 5. – 4. 6. 2022, 18. 9. -23. 9. 2022 Destinácia Taliansko
Cena Cena: 365 € Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje preklady a tlmočenie
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena obsahuje 3 x ubytovanie s polpenziou
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie 2 €/deň)
Cena neobsahuje vstupné do bazilík a múzeí (cca 20 €), preprava metrom (cca 12 €)
Cena neobsahuje miestenka do prvej polovice autobusu(10 €)
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, zľava 65 €

1. deň: odchod zo Slovenska do Talianska
2. deň: v ranných hodinách príchod do Ríma. Ubytovanie. Prehliadka baziliky Santa Maria Maggiore, Latheránskej baziliky (matka chrámov), Svätých schodov, baziliky sv. Klementa a Kolosea. Večera, nocľah.
3. deň: Rím, po raňajkách prehliadka baziliky sv. Pavla za hradbami a pamiatok Ríma: Kapitol, Rímske fóra, Benátske námestie, pamätník Viktora Emanuela, Panteón, fontána di Trevi, Španielske schody. Večera, nocľah.
4. deň: Rím, po raňajkách účasť na audiencii u sv. Otca Františka, prehliadka baziliky sv. Petra, možnosť výstupu na kupolu baziliky, fakultatívne prehliadka Vatikánskych múzeí. V popoludňajších hodinách návšteva Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Večera, nocľah.
5. deň: Rím, po raňajkách odchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Františka, rodného domu sv. Františka, baziliky sv. Kláry, baziliky Panny Márie Anjelskej s Porciunkulovou bazilikou. Nočná jazda na Slovensko
6. deň: príchod na Slovensko

Doprava do Talianska je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov. Počas cesty sú stanovené bezpečnostné prestávky. Na cestu si môžete zakúpiť miestenku do prvej polovice autobusu. Cena miestenky je 10 €.
Pri vycestovaní do Talianska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom (pas alebo občiansky preukaz), ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.
Ubytovanie v Taliansku je zabezpečené vo Fraterna Dommus v Ríme. Každá izba je vybavená samostatným WC a sprchou. Pri vycestovaní do Talianska je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, v opačnom prípade nebude možné vycestovanie do zahraničia. Poistenie si môžete zabezpečiť individuálne alebo prostredníctvom našej cestovnej kancelárie.
Program púte bude dopĺňaný aktuálnou ponukou.
Pri vycestovaní a pobyte sa budeme riadiť pokynmi platnými počas pandemickej siuácie, ktoré žiadame rešpektovať!

Zmena programu vyhradená!Facebook