Ďakovná púť k sv. Otcovi Františkovi do Ríma 27. 4. – 2. 5. 2022 sprevádza vdp. Peter Fogaš

Termín Termín: 27. 4. - 2. 5. 2022 Destinácia Taliansko
Cena Cena: 365 € Voľné miesta Voľné miesta: nie
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje 3 x ubytovanie s 3 x polpenzia
Cena obsahuje preklady a tlmočenie
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje mestská taxa 12 € (platí sa na mieste)
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahuje vstupy do jednotlivých pamiatok a múzeí múzeí (Koloseum 10 €, Vatikánske múzeá 18 €, Kupola chrámu sv. Petra 7 € a cestovné lístky na metro (cca 12 €)
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, zľava z dopravy 60 €

Sľúbili sme a teraz aj chceme poďakovať  sv. Otcovi Františkovi priamo v  Ríme za jeho minuloročnú návštevu na Slovensku. Ďakovná púť Slovákov je spojená aj s osobitnou audienciou pre Slovákov u sv. Otca Františka. Okrem toho máme možnosť spoznať mesto všetkých miest – večný Rím. Zároveň navštívime aj stredoveké mesto Assisi, mesto, v ktorom žil sv. František a sv. Klára.

  1. deň: v dopoludňajších hodinách odchod zo Slovenska cez Rakúsko do Talianska.
  2. deň: príchod do Assisi, sv. omša, prehliadka bazilík sv. Františka a sv. Kláry, návšteva baziliky Panny Márie Anjelskej s Porciunkulovou bazilikou. Vo večerných hodinách príchod do Ríma, ubytovanie, večera, nocľah.
  3. deň: raňajky, Rím. Prehliadka Baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky (hlavná rímska bazilika) a Svätých schodov, baziliky sv. Klementa, v ktorej sú uložené pozostatky sv. Cyrila, Koloseum, Forum Romanum, sv. omša, večera, nocľah.
  4. deň: Vatikán – po raňajkách dopoludnia prehliadka Ríma, o 12,00 hod. účasť na audiencii Slovákov u svätého Otca Františka. o 14,00 hod. slávenie sv. omše so slovenskými biskupmi v Bazilike sv. Petra. Po spoločnom programe Slovákov –  fakultatívna možnosť prehliadky kupoly baziliky sv. Petra a samotnej baziliky sv. Petra, Vatikánske múzeá, večera, nocľah.
  5. deň: Po raňajkách prehliadka baziliky sv. Pavla, Španielske námestie, Fontána di Trevi, Panteón. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána so svätým Otcom Františkom. Slávenie eucharistie so slovenskými biskupmi. V popoludňajších hodinách voľný program v Ríme, odchod na Slovensko.
  6. deň: Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

 

Zmena programu vyhradená! 

Púť je organizovaná v súlade s platnými opatreniami v súvislosti s COVID 19. Facebook