Medžugorie 4. – 10. 10. 2017 Ružencová panna Mária – cena 135 €Termín púte: 4. – 10. 10. 2017
1. deň: odchod zo Slovenska. Nástupné miesta Humenné, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Trenčín, Piešťany, Bratislava.
2. deň:príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša.
3. – 5. deň: : medžugorský program: sv. omša k sviatku Ružencovej Panne Márii, výstup na Podbrdo, návšteva komunity narkomanov Cenacolo, hrob Slavka Barbariča, medžugorský večerný program so sv. omšou a adoráciou, prednáška Terezky Gažiovej.
6. deň: po raňajkách a sv. omši návrat na Slovensko
7. deň: príchod na Slovensko

Počas púte možné stretnutie s prítomnými vizionármi, návšteva Patrika a Nancy ako aj fakultatívny výlet na Kravické vodopády (doplatok 5 €) a do Mostaru (doplatok 8 €).

Cena púte: 135 € (cena zahŕňa dopravu, poistenie liečebných zdravotných nákladov, sprievodcu, tlmočenie, preklady).
Ubytovanie: (4 krát) v blízkosti kostola sv. Jakuba v 2, 3 posteľových izbách vybavených sprchou a WC 12,- € os/noc, platí sa v Medžugorií.
Stravovanie: (4 krát) 8,- € polpenzia os/deň ( bohaté raňajky a bohaté večere s polievkou), platí sa v Medžugorií.

Sprievodca: kňaz
Kontakt: 0918 687 416, 0905 470 210
www.viver.sk, vivertour@centrum.sk, vivertour@gmail.com

Zmena programu vyhradená!