Medžugorie – online kongres 30. – 31. januára 2021

Termín Termín: 30. -31. Január 2021 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 0,00 € Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom 0 €
Cena obsahuje preklady a tlmočenie 0 €
Cena obsahuje sprievodca 0 €
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje ubytovanie a polpenziu 0 €
Cena neobsahuje poistenie 0 €
Cena neobsahuje fakultatívne výlety mimo programu 0 €
Zľavy:
Zľava 0 €
Zľava0 €
Svätojakubská púť do Medžugoria, Bosna a Hercegovina

MODEL NOVEJ EVANJELIZÁCIE PRE SVET – Online kongres 30.-31. januára 2021

Drahí priatelia,
s radosťou vám oznamujeme, že pri príležitosti 40. výročia Medžugoria (1981 – 2021) nemecké medžugorské centrum organizuje online kongres na tému Medžugorie – model novej evanjelizácie pre svet, ktorý sa uskutoční 30. a 31. januára 2021.
Program sa koná v Nemecku a Medžugorí. Časť denného programu, t. j. svedectvá, rozhovory, príhovory a hudba, sa koná vo svätyni Marienfried v Nemecku a večerný modlitbový program sa vysiela z farského kostola sv. Jakuba v Medžugorí.
Informačné centrum Mir Medžugorie bude tento program vysielať naživo vo viacerých jazykoch ( aj slovensky/ česky).
Zo srdca vás pozývame spoločne osláviť 40 rokov milostí!
PROGRAM

Sobota 30. 01. 2021
13.45 ÚVODNÉ MINÚTY – FILMOVÁ PRÍLOHA
14.00 ZAČIATOK, UVEDENIE PROGRAMU
Ako vznikol tento kongres?
Úvod a kvíz
FILM: 40 rokov Medžugoria – Kráľovná pokoja
Historický prehľad od 1981 do 2020
14.35 POZDRAV: biskup Dr. Bertram Meier, diecéza Augsburg
14.50 PREDNÁŠKA: arcibiskup Henryk Hoser,
Apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie
Téma: Medžugorie ako model novej evanjelizácie pre svet
15.10 PREDNÁŠKA: Dr. Maximilian Domej, Gebetsaktion Medjugorje Wien – Maria Königin des Friedens
15.30 DUCHOVNÁ HUDBA: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart
15.45 SVEDECTVO: Milona von Habsburg,
Dlhoročná prekladateľka a spolupracovníčka pátra Slavka Barbariča
Téma: Moja cesta do Medžugoria
16.20 SVEDECTVO: o. Marco Leonhart
Téma: Od policajta ku kňazovi
16.40 SVEDECTVO: Robert Teisler, kníhkupec
Téma: Život v Medžugorí
17.00 VEČERNÝ MODLITBOVÝ PROGRAM NAŽIVO Z MEDŽUGORIA
Tajomstvá radostného a bolestného ruženca
18.00 Sv. omša z Medžugoria
19.00 Požehnanie nábožných predmetov
Adorácia s hudbou (Melinda Dumitrescu a Roland Patzleiner)
20.00 PREDNÁŠKA: páter Marinko Šakota, medžugorský farár
Téma: V škole Panny Márie
20.35 PREDNÁŠKA: vizionár Ivan Dragičevič
Od 21.15 DUCHOVNÁ HUDBA: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart

Nedeľa 31. 01. 2021
11.25 ÚVODNÉ MINÚTY – FILMOVÁ PRÍLOHA
11.40 ZAČIATOK, UVEDENIE PROGRAMU, ÚVOD A KVÍZ
12.00 ANJEL PÁNA
12.05 PREDNÁŠKA: biskup Dr. Franjo Komarica, diecéza Banja Luka (BiH)
Téma: Banja Luka a etnický vývoj na Balkáne po vojne
Medžugorie – model novej evanjelizácie pre svet
12.25
12.30 SVEDECTVO: Milona von Habsburg
Téma: páter Slavko Barbarič a jeho pôsobenie v Medžugorí
13.00 PREDNÁŠKA: Biskup Dr. Bertram Meier, diecéza Augsburg
Téma: Čo znamená nová evanjelizácia pre jednotlivca?
13.20 DUCHOVNÁ HUDBA: Jugend 2000 Band Augsburg
13.35 PREDNÁŠKA: páter Miljenko Šteko OFM, provinciál Hercegovinskej františkánskej provincie
Téma: Medžugorie – spovednica sveta a model novej evanjelizácie pre svet
14.00 PREDNÁŠKA: o. Richard Kocher, riaditeľ programu RADIO HOREB
Téma: Päť medžugorských kameňov – prečo práve týchto päť?
14.50 DUCHOVNÁ HUDBA: Jugend 2000 Band Augsburg
15.00 TOTUS TUUS – plod Medžugoria
15.20 SVEDECTVO: Hnutie Mladí 2000 (Jugend 2000)
15.40 ROZHOVOR: Hubert Liebherr a Bernhard Thoma
Predsedovia medzinárodnej charitatívnej organizácie Kirchen für den Osten e. V. (Kostoly pre východ) – plod Medžugoria
16.20 SVEDECTVO: Johannes Dittrich, Školský projekt sv. Filoména, Uganda
Téma: Od pilota až po staviteľa škôl a kostolov
16.40 PÁTER MARINKO ŠAKOTA odpovedá na otázky divákov naživo z Medžugoria
17.00 VEČERNÝ MODLITBOVÝ PRGORAM Z MEDŽUGORIA
Tajomstvá radostného a bolestného ruženca
18.00 Sv. omša z Medžugoria
19.00 Požehnanie nábožných predmetov
Modlitba za zdravie duše a tela a slávnostný ruženec
20.00 ZÁVEREČNÉ SLOVO: Hubert Liebherr
Pohľad na nové časy vo svetle Máriiných posolstiev
20.25 POŽEHNANIE: biskup Dr. Bertram Meier, diecéza Augsburg
20.30 KONIEC
V programe sú možné dodatočné zmenyFacebook