Po stopách sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II. termín podľa dohody

Termín Termín: podľa dohody Destinácia Poľsko
Cena Cena: 130 € Voľné miesta Voľné miesta: nie
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje 2 x ubytovanie s polpenziou
Cena obsahuje poistenie
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje vstupné do múzea vo Wadoviciach 20 Zl
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, zľava z dopravy 50%
Púť Krakow – Čenstochová – Wadovice

1. Odchod zo Slovenska do Krakowa – Lagiewniky, kde sv. Faustína žila a 5. októbra 1938 vo veku 33 rokov zomrela. Tu je aj pochovaná. Prehliadka Kláštora kongregácie sestier Božieho Milosrdenstva, kaplnky s milostivým obrazom milosrdného Ježiša a hrobom sv. sestry Fautíny. Prehliadka baziliky Božieho Milosrdenstva, spoločná modlitba korunky k Božiemu Milosrdenstvu, sv. omša. Prehliadka Baziliky sv. otca Jána Pavla II. Presun autobusom na Kalwariu Zebrzydowsku. Ubytovanie, Večera.
2. Raňajky, prehliadka Sanktuária Kalwarie Zebrzydowskej, Kláštora Otcov Bernardínov, krížová cesta, sv. omša. Večera, nocľah.
3. Raňajky. Presun autobusom do Wadovíc, rodného mesta sv. Jána Pavla II, ktorý sv. Faustínu na Svätopeterskom námestí v neďeľu Božieho Milosrdenstva 30. apríla 2000 svätorečil. Prehliadka Múzea Rodinný dom sv. otca Jána Pavla II, baziliky zasvätenej Panne Márii sv. omša. Návšteva starej cukrárne Karola Hagenhubera, ktorú rád navštevoval sv. otec Ján Pavol II. Návrat na SlovenskoFacebook