Rím – Assisi 10. – 15. 3. 2019

Termín Termín: 10. 3. 2018 – 15. 3. 2019 Destinácia Taliansko
Cena Cena: 315 € Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje 3 x ubytovanie s 3 x polpenzia
Cena obsahuje preklady a tlmočenie
Cena obsahuje sprievodca
Cena obsahuje poistenie liečebných zdravotných nákladov do 70 rokov, nad 70 rokov doplatok 10 €
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje vstupné do bazilík a múzeí
Cena neobsahuje preprava metrom (cena lístka 1,5 €)
Cena neobsahuje miestenka do prvej polovice autobusu (10 €)
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, zľava 60 €
Púť Rím - Assisi, sprevádza Prof., ThDr. J. Leščinský PhD.

Rámcový program púte:

1. deň: odchod zo Slovenska do Talianska

2. deň: v ranných hodinách príchod do Ríma. Ubytovanie. Prehliadka baziliky Santa Maria Maggiore, Latheránskej baziliky (matka chrámov), Svätých schodov, baziliky sv. Klementa a Kolosea. Večera, nocľah.

3. deň: Rím, po raňajkách účasť na audiencii u sv. Otca Františka, prehliadka baziliky sv. Petra, možnosť výstupu na kupolu baziliky, prehliadka Vatikánskych múzeí. V popoludňajších hodinách návšteva Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Večera, nocľah.

4. deň: Rím, po raňajkách prehliadka baziliky sv. Pavla za hradbami a pamiatok Ríma: Kapitol, Rímske fóra, Benátske námestie, pamätník Viktora Emanuela, Panteón, fontána di Trevi, Španielske schody. Večera, nocľah.

5. deň: Rím, po raňajkách odchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Františka, rodného domu sv. Františka, baziliky sv. Kláry, baziliky Panny Márie Anjelskej s Porciunkulovou bazilikou. Nočná jazda na Slovensko

6. deň: príchod na Slovensko

Doprava je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov. Po ceste sú stanovené bezpečnostné prestávky.

Ubytovanie je zabezpečené vo Fraterna Domus v tichej štvrti Ríma v 2 – 3 posteľových izbách. Každá izba je vybavená samostatným WC a sprchou. V areáli sa nachádza jedáleň, v ktorej sa podávajú raňajky a večere s nápojmi a múčnikom, resp. ovocím.

Poistenie pri ceste do Talianska je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, poistenie liečebných zdravotných nákladov zabezpečí naša CK.

Zmena programu vyhradená!Facebook