Rím – 16. – 21. 10. 2017 – Rím a po stopách sv. Františka a sv. Kláry, sprevádza Prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.Termín: 16. – 21. 10. 2017 Rím a po stopách sv. Františka a sv. Kláry, sprevádza Prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.

Program:
1. deň: odchod zo Slovenska do Talianska. Nástupné miesta Humenné, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Trenčín, Piešťany, Bratislava.
2. deň: v ranných hodinách príchod do Ríma. Ubytovanie, prehliadka baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky (matka chrámov), Svätých schodov, baziliky sv. Klementa a Kolosea. Večera, nocľah.
3. deň: Rím, po raňajkách prehliadka baziliky sv. Pavla za hradbami a pamiatok Ríma: Kapitol, Rímske fóra, Benátske námestie, pamätník Viktora Emanuela, Panteón, fontána di Trevi, Španielske schody. Večera, nocľah.
4. deň: Rím, po raňajkách účasť na audiencii u sv. Otca Františka, prehliadka baziliky sv. Petra, možnosť výstupu na kupolu baziliky, prehliadka Vatikánskych múzeí. V popoludňajších hodinách návšteva Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Večera, nocľah.
5. deň: Rím, po raňajkách odchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Františka, rodného domu sv. Františka, baziliky sv. Kláry, baziliky Panny Márie Anjelskej s Porciunkulovou bazilikou. Nočná jazda na Slovensko.
6. deň: príchod na Slovensko
Cena: 295 € doprava, 3 x ubytovanie s polpenziou v hoteli v blízkosti Ríma (každá izba má vlastnú sprchu a WC), sprievodca, kňaz.
Cena nezahŕňa vstupné do múzeí a bazilík (Kupola Baziliky sv. Petra výťahom 7 €, schodmi 6 €, Koloseum 12 €, Vatikánske múzeá 16 € a iné a dopravu metrom cestovný lístok 70 minút
1,5 €).

Zmena programu vyhradená!

Kontakt: VIVER TOUR, s.r.o., Starinská 2209/95, 066 01 Humenné, www.viver.sk
Nahlasovanie: 0918 687 416, 0905 470 210, vivertour@gmail.com, vivertour@centrum.sk