Výročie zjavenia 22. 6. – 28. 6. 2021

Termín Termín: 22. 6. - 28. 6. 2021 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 255 € Voľné miesta Voľné miesta: nie
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje 4 x ubytovanie v hoteli ****
Cena obsahuje 4 x polpenzia
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena neobsahuje:
Cena neobsahujekompexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahuje poplatok za tlmočenie na frekvencii 102.6 MHz (2 €, platí sa v Medžugorií)
Cena neobsahuje fakultatívne výlety mimo programu (Mostar 8 €, Kravické vodopády 10 €)
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov zľava z dopravy 65 €
Svätojakubská púť do Medžugoria, Bosna a Hercegovina

1. deň: odchod zo Slovenska.
2. deň: v poludňajších hodinách príchod do Medžugoria, ubytovanie v hoteli ****, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši.
3. – 5. deň: program v Medžugorií: slávnostná sv. omša k výročiu zjavenia Gospy 25. 6. 2021, výstup na Podbrdo a Križevac, návšteva komunity narkomanov Cenacolo, hrob Slavka Barbariča, medžugorský večerný program so sv. omšou a adoráciou, prednáška Terezky Gažiovej. Večerný program v letnom období začína o 18:00 modlitbou ruženca, litánií a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka. Preklad si môžete naladiť v okolí kostola na frekvencii 102.6 MHz. Po svätej omši nasleduje modlitba sv. ruženca, vo štvrtok a piatok nasleduje aj hodinová adorácia a poklona sa krížu. Pravidelné adorácie sa konajú v utorok a sobotu o 22:00 hod.
6. deň: po raňajkách v poludňajších hodinách návrat na Slovensko
7. deň: príchod na Slovensko

Doprava do Medžugoria je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov. Počas cesty sú stanovené bezpečnostné prestávky. Na cestu si môžete zakúpiť miestenku do prvej polovice autobusu. Cena miestenky je 10 €.
Pri vycestovaní do Medžugoria (Bosna a Hercegovina) je potrebné preukázať sa platným cestovným pasom, ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.
Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené v hoteli **** v tichej štvrti Medžugoria, ktorý je vzdialený od kostola sv. Jakuba cca 200 m. Každá izba je vybavená samostatným WC, sprchou a klimatizáciou. Doplatok za 1 lôžkovú izbu je 20 €. Na prízemí hotela sa nachádza jedáleň, v ktorej sa podávajú raňajky a večere s nápojmi a múčnikom, resp. ovocím. Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby mali všetci účastníci platný PCR test a boli poistení, v opačnom prípade nebude možné vycestovanie do zahraničia. Poistenie si môžete zabezpečiť individuálne alebo prostredníctvom našej cestovnej kancelárie doplatok za poistenie je 14 €. Poplatok za PCR test znáša každý účastník sám. Príspevok za preklad je 2 eurá za pobyt a odovzdáva sa na informáciách pri kostole.
Počas púte je možný fakultatívny výlet do Mostaru (8 €) a na Kravické vodopády (10 €). Program púte bude dopĺňaný aktuálnou ponukou v Medžugorií.
Pri vycestovaní a pobyte sa budeme riadiť pokynmi platnými počas pandemickej siuácie, ktoré žiadame rešpektovať!

Zmena programu vyhradená!Facebook