13. 10. – 19. 10. 2024 San Giovanni Rotondo – Assisi – Cascia – Monte Sant’Angelo

Termín Termín: 13. 10. - 19. 10. 2024 Destinácia Taliansko
Cena Cena: 235 € Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2€/deň)
Cena neobsahuje 4 x ubytovanie a 4 x polpenzia 260 € (platí sa v Taliansku)
Cena neobsahuje vstupné do bazilík, sprievodcovská súprava so slúchadlami (cca10 €)
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, včítane zľava z dopravy 70 €

1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko
2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkoly, v ktorého jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkola. Ubytovanie, večera, nocľah.
3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.
4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea), sv. omša, krížová cesta večera, nocľah.
5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda, Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.
6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a návrat na Slovensko
7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

Zmena programu vyhradená!
Doprava do Talianska je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov. Počas cesty sú stanovené bezpečnostné prestávky. Na cestu si môžete zakúpiť miestenku do prvej polovice autobusu. Cena miestenky je 10 €.
Pri vycestovaní do Talianska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom (pas alebo občiansky preukaz), ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.
Ubytovanie v Taliansku je zabezpečené v hoteli v Assisi a San Giovanni Rotondo. Každá izba je vybavená samostatným WC a sprchou. Pri vycestovaní do Talianska je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, v opačnom prípade nebude možné vycestovanie do zahraničia. Poistenie si môžete zabezpečiť individuálne alebo prostredníctvom našej cestovnej kancelárie.
Program púte bude dopĺňaný aktuálnou ponukou.Facebook