Svätá Zem

Svätá zem je jeden z názvov Izraela ako krajiny, do ktorej vstúpili Židia po štyridsaťročnom putovaní púšťou. Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja.
Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch.
V židovskej tradícii hrá veľkú úlohu aj ďalší názov – zasľúbená zem. Tá bola podľa biblickej tradície darovaná Bohom potomkom starozákonného patriarchu Abraháma..
Medzi turistami najčastejšie navštevované miesta patrí:
• Jeruzalem, hlavné mesto moderného Štátu Izrael. Najposvätnejšie miesto judaizmu a kresťanstva, kde stál Jeruzalemský chrám a v súčasnosti jeho pozostatok tzv. Múr nárekov, mesto, kde Ježiš Kristus učil, bol ukrižovaný a pochovaný. Tretie najsvätejšie miesto islamu, kde sa nachádza Skalný dóm a Mešita al-Aksá.
• Safed, jedno zo svätých miest judaizmu, v 15. a 16. storočí významné centrum štúdia kabaly.
• Masada, počas prvej židovskej vojny sa Masada stala posledným miestom odporu židovských povstalcov proti Rimanom.
• Hebron, druhé najsvätejšie mesto judaizmu. Podľa Tóry je miestom posledného odpočinku patriarchov a pramatiek. Predtým, než sa kráľ Dávid presunul do Jeruzalema, bol Hebron hlavným mestom Izraelského kráľovstva.
• Tel Aviv, najväčšia metropolitná oblasť, pobrežné mesto, kozmopolitné a finančné centrum.
• Betlehem, miesto posledného odpočinku Ráchel, rodisko kráľa Dávida a Ježiša Krista.
• Mŕtve more, najnižšie položené odkryté miesto na zemskom povrchu, najnižšie položené slané jazero a tiež najslanejšie jazero na svete.
Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islámu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.


Púť pripravíme podľa vášho želania.

Facebook