Poľsko

Pútnické miesto Čenstochová

Čenstochová patrí medzi najväčšie mariánske pútnicke miesto Poľska na Jasnej Hore – Čenstochová. Súčasťou stredovekej pevnosti je chrám i kláštor Paulínov.

Pútnické miesto Krakow

Krakow, po Varšave druhé najväčšie mesto Poľska (asi 800 tisíc obyvateľov), hlavné mesto Malopoľského vojvodstva, postavené na obidvoch brehoch rieky Visly. Bohatá architektúra rozličných historických období sa zachovala a horizont mesta dodnes tvoria veže nespočetných kostolov. Krakow má bohatý kultúrny program po celý rok.
Jeden z najviac vyťažených mesiacov je jún, kedy sa konajú Dni Krakova (s množstvom koncertov, divadelných predstavení a iných akcií), Veľtrh ľudového umenia a slávnosť Lajkonik. Posledná z nich je založená na príbehu pltníka, ktorý porazil Tatárov prezlečením sa do chánových šiat, pri tejto príležitosti sa koná procesia vedúca z kostola sv. Norberta na Rynek, ktorú vedie pestro oblečená postava – prezlečená za Tatára.
Počas Vianoc je krakowskou tradíciou stavanie betlehemov, nazývaných szopki. Úžasné konštrukcie (väčšinou v tvare kostolov) sú postavené z každodenných materiálov – farebných fólií, kartónov a z dreva s veľkým zmyslom pre detail. Výstava najlepších prác v Múzeu Historycznom Krakowa trvá do konca januára.
Medzi známe kultúrne akcie patria organové koncerty na predmestí Krakowa v opátstve Tyniec. Konajú sa od júna do augusta, od apríla aj v niektorých kostoloch v centre mesta. Blízko mesta v Kalwarii Zebrzydowska sa počas Veľkonočného týždňa konajú slávne Pašijové hry. Cieľom pútnikov zo Slovenska je nielen Krakow a jeho prekrásna Bazilika Božieho Milosrdenstva, ale aj Vadovice a Čenstochová.

Pútnické miesto Licheň

Licheň je miesto, ktoré sa radí k najvýznamnejším, mariánskymi ctiteľmi navštevovaným, pútnickým miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku 1836 , kedy v hlavnom kostole bol inštalovaný zázračný obraz Panny Márie. Umiestnený sem bol na žiadosť kniežaťa, ktorý bol účastníkom napoleónskych bojov a ktorému sa v ťažkej chvíli zjavila Panna Mária, ktorá mu vrátila zdravie a pomohla mu vrátiť sa do rodného kraja.
Chýr o rôznych zázrakoch pri obraze licheňskej Panny Márie sa šíril veľmi rýchlo po celej krajine. Korunováciu uskutočnil kardinál Vyszinský v r. 1967. Vtedy sa začalo aj rozsiahle budovanie celého pútnického areálu .Vybudovaný tu bol chrám obrovských rozmerov (najväčší chrám v Poľsku), chrám je napodobeninou chrámu sv. Petra v Ríme a veža kopíruje kostolnú vežu čenstochovského chrámu. Licheň má úžasnú silu, bolo tu zaznamenaných, aj lekármi potvrdených, veľké množstvo uzdravení.


Pre túto krajinu momentálne nemáme v ponuke žiadne zájazdy.