O nás a na nás


Milí priatelia!

 VIVER TOUR Humenné, medzinárodná autobusová doprava, v roku 2023 oslávi svoje 27 – ročné jubileum. Hlavným  predmetom činnosti VIVER TOUR  je  preprava osôb v rámci medzinárodnej ale i tuzemskej autobusovej dopravy na najvyššej úrovni, ktorá znamená predovšetkým bezpečnosť, kvalitu a komfort prepravných služieb. V službách turizmu Vám dokážeme zorganizovať pútnické alebo poznávacie zájazdy podľa Vášho želania. Za dlhých 27 rokov sme základe  ponuky alebo objednávky farností, či skupín pútnikov, zorganizovali a uskutočnili stovky pútí a k spokojnosti a bezpečne prepravili tisíce spokojných pútnikov na pútnické miesta po Slovensku i po celej Európe. Neustále reagujeme na aktuálne dianie v cirkvi, výročia, sviatky a nenápadne pripomíname pútnikom významné výročia kresťanského sveta.

Sme tu pre vás už 27 rokov

Naším ťažiskom a našou najobľúbenejšou destináciou je Medžugorie v Bosne a Hercegovine,  ale prepravujeme  aj na pútnické miesta po Slovensku (Levoča, Litmanová, Obišovce, Staré Hory, Nitra, Mariánka, Šaštín, Devín), do Talianska (Rím, Assisi, San Giovanni Rotondo, Cascia, Manopello. Loretto, Turín, Padova), Francúzska (Lurdy, La Salette), Poľska (Krakow, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Čenstochová, Licheň, Tylicz) a iné miesta podľa priania pútnikov.

Budeme radi, ak si prezriete našu ponuku. Ak ste si nevybrali žiaden z termínov pre naše pútnické zájazdy, ktoré máme pre vás nachystané a máte záujem o púte na iné významné miesto, kontaktujte nás, púť pre vás radi pripravíme.

VIVER TOUR vlastní autobus značky NEOPLAN, preto si môžete si u nás tiež objednať autobusovú dopravu na zájazdy, výlety, nákupy alebo iné rodinné, či firemné príležitosti.

Ďakujeme za vašu priazeň a za to, že ste sa na nás obrátili.

Ján Dudo, konateľ VIVER TOUR Humenné

Predkladáme Vám ukážky z mnohých listov adresovaných nám
Poďakovanie sa za výbornú púť do Medzugoria.

Dovoľte mi aby som vyslovila slová hlbokého poďakovania, vo svojom mene aj mene našich pútnikov Vašej CK VIVER TOUR za vynikajúcu púť do Medžugoria, ktorá sa konala 9.7-16.7 2023.

Musíme povedať je to pár týždňov čo sme sa vrátili z púte z Medžugoria. Pominula únava z cesty, vrátili sme sa do reality nášho života a začali sa vynárať pocity, spomienky, dojmy zo stretnutia s Matkou Božou. Vraví sa že nikto nejde do Medžugoria náhodou, že každý je tam na osobné pozvanie Božej Matky. Je to nesmierna milosť, požehnaný čas Božej milosti a lásky.

Z vašej strany to bolo vedené na vysokej profesionálnej úrovni CK VIVER TOUR pán Ján Dudo, ktorá takéto púte pripravuje pre pútnikov. Chceme vyjadriť obdiv a vďaku za ubytovanie, preto že ubytovanie a personál na hotely boli milí a ústretoví. Strava bola výborná vo forme švédskych stolov nemalo to žiadnu chybu, není čo vytknúť.

Poďakovanie patrí majiteľovi CK VIVER TOUR
Jánovi Dudovi a jeho synovi Tomášovi, ktorý nás sprevádzali. Boli vždy na blízku keď niekto potreboval z niečím pomôcť a zabezpečiť aj bezpečnú cestu.Tomáš stále usmiaty plný energie, šarmu a dôvtipu, ktorá z neho sršala. Vždy vedel vyjadriť svoj názor s úsmevom.

Nesmieme zabudnúť sa poďakovať i pani Glorii, ktorá vždy všetko zabezpečí, aby sme boli spokojní. Sprevádza nás vždy na našej púti. Je príjemná , milá a starostlivá pani Gloria, ktorá nás oboznamuje s históriou a aj súčasný život v Medžugorii.
Sprevádza nás aj na iné pamiatky napríklad Mostar, Veprice, Svätyňa Panny Márie Lurdskej, Kravice a iné pamiatky o ktorých nám vždy rozpráva o ich dejinách. Program je vždy veľmi pestrý vydíme vždy krásne miesta na ktorých nás vždy z úsmevom prevádza pani Gloria Michalidesova

Vďaka patrí aj duchovnému otcovi Bartošovi, ktorý nám dal veľa duchovnej sily a veľa podpory.
Vedeli ste sa vžiť do jednotlivých situácii a tak spoločne hľadať riešenie či východisko z danej situácie. Ste človek z ktorého vyžaruje pokoj, láska a prirodzená autorita. Ešte raz Vám ďakujeme a vyprosujeme Vám veľa Božej milosti vo vašej práci a tešíme sa na ďalšie púte s Vami.

A budem sa opakovať,
srdečná vďaka a veľký Pán Boh zaplať a verte nebolo a nieje to len moje konštatovanie, ale všetkých, ktorý sme sa na tej púti zúčastnili. Keď máme ohodnotiť túto našu ale aj Vašu púť, tak jednoznačne len tým najvyšším číslom pre vás.
Prajeme Vašej Agentúre CK VIVER TOUR aby ste mali vždy spokojných pútnikov a Vašu agentúru vrele odporúčame všetkým známym kolegom aj rodinám. Lebo je pravda, že vždy sa viete postarať o svojich pútnikov tým najlepším a vyborným spôsobom. To vám prajú pútnici z každého iného kraja.

Pán.Mazuchova
Emil Uherek
Eva Uherkova
Anna Gašparikova
Miroslav Gašparik
Sophia Mazuchova.
Adam Štefkovič
Andrej Kaján
Mariana Chvosteková
Viera Hlinkova.

Veľké ďakujem s pozdravom vaši pútnici a veríme, že o rok sa stretneme.
– Zdravim, ďakujem,že som mohol absolvovať tento krásny putnicky zájazd s Vami,cesta,hotel,motlitby z vašej strany boli super,ste trošku prísny🙂,ale máte dobré srdce,ešte raz ďakujem

Medžugorie – Krásne strávené dni
„Medžugorie, to sú predovšetkým ľudia, ktorí sem prichádzajú, ktorí sa modlia,
menia sa, odtiaľ odchádzajú do svojich krajín a prinášajú tam ducha evanjelia,“
hovorí arcibiskup Henryk Hoser, špeciálny apoštolský vizitátor v Medžugorí. 
Touto cestou chceme poďakovať Viver Tour za krásne strávené
dni počas pútnických zájazdov do Medžugoria. Účastníkom zájazdu je ponúkaný
bohatý program, postavený na dobrovoľnej báze, takže každý účastník sa môže
slobodne rozhodnúť, ktorú časť programu chce absolvovať. Skvelé pri ceste do
Medžugoria je zastavenie sa vo Veprici (v Chorvátskach Lurdách), kde je sv.omša
a po nej osvieženie sa v mori dolu na Makarskej Riviére. Tak isto zaujímavý je i
ponúkaný program v Medžugorí, od návštevy Čenacola cez besedu s Denisom
a Cathy, prednášky vizionárov, putovania na Podbrdo či Križevac, až po návštevu
neďalekého Mostaru alebo krásnych Kravických vodopádov.
Osobitne oceňujeme priateľský a ľudský prístup vedúceho a sprievodkyne Viver
Tour, i to, že pútnické zájazdy majú vždy duchovného sprievodcu. Takže zhrnieme,
vďaka Viver Tour za bohaté duchovné zážitky a príjemne
strávené dni v Medžugorí.
Ivan & Zuzana Podmanickí

Vážený pán Dudo,

neviem, akým spôsobom môžem dať recenziu na Vašu spoločnosť, tak využívam tento spôsob.

Zo srdca sa chcem poďakovať Vám a Vaším spolupracovníkom za to, že pomáhate šíriť na zemi myšlienky a posolstvá Panny Márie z Medžugoria.

Mala som možnosť sa s Vami zúčastniť púte do Medžugoria. Mala som veľké očakávania od tejto cesty. Samotná cesta moje očakávania však vysoko presiahla.

Ďakujem Vám a Vášmu synovi za bezpečnú cestu.

Ďakujem, za sprostredkovanie fakt krásneho ubytovania a výborného stravovania.

Ďakujem, za Vašu ochotu počúvať požiadavky cestujúcich a podľa možností im aj vyhovieť.

Ďakujem za otca Stanka, za jeho ochotu byť kedykoľvek k dispozícii pútnikom (prosím, odovzdajte mu môj pozdrav a poďakovanie).

Ďakujem, že svojim životom svedčíte o našej nebeskej Matke a o dobrotivom Bohu.

Vyprosujem Vám požehnanie od dobrotivého Boha a ochranu Panny Márie na Vašej ďalšej životnej ceste.

S úctou a s vďakou

Eva Poláková (opäť Bratislava 😊)

Chceme sa vám poďakovať za všetkých účastníkov púte do Medžugoria 3. 7. 2022.že ste nám umožnili a zároveň zrealizovali púť  .    VIVER TOUR. ktorá takéto púte pripravuje, vybavuje a organizuje, pretože aj doprava, ubytovanie aj strava bola výborná a nemalo to chybu.
Z Vašej strany to bolo vedené na vysokej profesionálnej úrovni. 
Chceme sa poďakovať  za krásne zážitky  čo sme prežívali celý týždeň Medžugorí. Myslíme si, že každý má možnosť nielen kresťan, navštíviť miesto Medžugorie, de sa nebo dotýka zeme a naších sŕdc. Aspoň raz v živote navštíviť a prežiť ten neopakovateľný, hlboký a duchovný zážitok. A tu isto platí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.
A nesmieme zabudnúť a chceme sa poďakovať nášmu sprievodcovi Otcovi  Patrikovi za ten krásny výklad a za jeho obetavosť, trpezlivosť, že sa snažil každému vyhovieť.  
To čo nám hovoril, čo všetko nám ukázal, kde s nami bol a čo všetko pre nás robil, to sa nedá ani povedať. Za  krásne sväté omše za ten duchovný zážitok OBROVSKÉ ĎAKUJEME.
Je to skvelý človek a vynikajúci kňaz. A týmto mu prajeme ešte veľa síl, zdravia, elánu, aby ešte takto dlho obohacoval pútnikov svojimi vedomosťami a skúsenosťami. 
Srdečná vďaka a veľké Pán Boh zaplať . A verte , nebolo a nie je to len moje konštatovanie, ale hádam všetkých, ktorý sme sa na tej púti  zúčastnili.
A keby sme mala ohodnotiť túto Našu, ale aj Vašu púť, tak jednoznačne len tým najvyšším číslom. 
 
 Prajeme Vašej   VIVER TOUR   aby ste mali veľa spokojných pútnikov a Vašu Agentúru vrele odporučíme všetkým  známym kolegom a rodinám. To vám prajú pútnici z Partizánskeho.
 
 

 

Autobus  VIVER TOUR

Naše zájazdové autobusy  VIVER TOUR

Facebook