Púte pre skupiny (farnosti)


CK VIVER TOUR ponúka možnosť podľa Vášho želania pripraviť podľa Vášho želania púte na rôzne pútnické miesta na Slovensku alebo v zahraničí, ako aj vzájomne koordinovať malé skupiny pútnikov z farností, aby sa pútí mohli zúčastniť. Neváhajte, kontaktujte nás.
Mobil: 0918 687 416, 0905 470 210,
alebo mailom: vivertour@gmail.com, vivertour@centrum.sk

Facebook