Koordinácia skupín


Pre skupiny, kolektívy a farnosti ponúkame púte do Poľska s dátumom odchodu podľa vlastného výberu

Čenstochová – Krakov 2016

1. deň: v skorých ranných hodinách odchod autobusom do Čenstochovej, sv. omša v Kaplnke zázračného obrazu , zahalenie obrazu Panny Márie Čenstochovskej (o 12,00 hod.) nazývaného tiež Čierna madona (obraz Čiernej Madony je najvzácnejším pokladom a zároveň tajomstvom Jasnej Hory), krížová cesta , prehliadka paulínskeho kláštora, najvýznamnejšieho pútnického miesta Poľska – Jasná Hora v Čenstochovej. Ubytovanie, večera.

2. deň: po raňajkách presun autobusom do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove, sv. omša v Slovenskej kaplnke zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii., uctenie relikvií sv. sestry Faustíny v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva, prehliadka Centra Jána Pavla II., prechádzka v areáli, spoločná modlitba v Hodine Milosrdenstva v Bazilike. V popoludňajších hodinách prehliadka Krakova (Rynek Glówny, Wawel). Návrat domov.
Cena 75 € (doprava, ubytovanie, 1 x večera, 1 x raňajky, sprievodca)

Po stopách sv. Jána Pavla II.

Wadowice – Kalvaria Zebrydovska – Krakov
1. deň v skorých ranných hodinách odchod do Wadowíc, rodného mesta sv. Otca Jána Pavla II. Prehliadka Múzea – rodného domu sv. Otca Jána Pavla II, baziliky Minor zasvätenej vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. V poludňajších hodinách odchod na Kalváriu Zebrzydovskú – druhé najvýznamnejšie pútnické miesto v Poľsku. Prehliadka pútnikého areálu, k ktorý dostal pomenovanie Poľský Jeruzalem. Ubytovanie v kláštore, večera.

2. deň po raňajkách odchod do Krakova, prehliadka historického centra Rynek Glowny, ktoré patrí k najkrajším námestiam v Európe, katedrály a starého kráľovského paláca Wawel. V popoludňajších hodinách presun do Lagiewnikov, kde žila sestra Faustína. Prehliadka kostolíka, kde sú uložené relikvie sv. Faustíny a Baziliky Božieho milosrdenstva. Sv. omša v Slovenskej kaplnke zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii, spoločná modlitba v Hodine milosrdenstva v Bazilike. Prehliadka areálu. Návrat na Slovensko.

Cena 75 € (doprava, ubytovanie, 1 x večera, 1 x raňajky, sprievodca)

Krakov – Čenstochová – Licheň
1. deň odchod z do Krakova, po sv. omši v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a prehliadke areálu cesta do Čenstochovej. Prehliadka paulínskeho kláštora, a kostola s kaplnkou zázračného obrazu, najvýznamnejšieho pútnického miesta Poľska – Jasná Hora v Čenstochovej. Ubytovanie, večera.

2. deň po raňajkách odchod do Lichne – história Licheňskej P. Márie sa datuje od roku od r.1836, kedy bol vo farskom kostole sv. Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie. Bol tu umiestnený na žiadosť šľachtica, ktorý bol účastníkom napoleonských bojov a Panna Mária sa mu zjavila a vrátila mu zdravie. Správy o zázrakoch zaznamenaných na príhovor Licheňskej Panny Márie sa šírili veľmi rýchlo po celej krajine. Korunováciu obrazu uskutočnil kardinál Wyszinsky v r.1967. Vtedy sa začal budovať rozsiahly pútnický areál. Postavený bol aj najväčší chrám v Poľsku. Ubytovanie, večera.

3. deň po raňajkách celodenný program v pútnickom mieste LICHEŃ STARY. Patrí k najvýznamnejším a mariánskymi ctiteľmi navštevovaným pútnickým miestam Poľska. Prehliadka Lichenskej baziliky, ktorá je kópiou baziliky sv. Petra v Ríme, sv. omša, krížová cesta a adorácia pred Najsv. sviatosťou oltárnou. V Lichni možno navštíviť aj kostol Matky Božej a kostol Sv. Doroty.

4. deň po raňajkách návrat na Slovensko

Cena: 180 € (doprava, 3 x ubytovanie s polpenziou, sprievodca a kňaz).
Zmena programu vyhradená!
Kontakt: VIVER TOUR, Starinská 2209/95, 066 01 Humenné, www.viver.sk
Nahlasovanie: 0918 687 416, 0905 470 210, vivertour@gmail.com, vivertour@centrum.sk