Pútnické zájazdy


Medžugorie – 13. – 19. 10. 2017 – cena 135 €

Termín púte: 13. – 19. 10. 2017 1. deň: odchod zo Slovenska. Nástupné miesta Humenné, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Trenčín, Piešťany, Bratislava. 2. deň:príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša. 3. – 5. deň: : medžugorský program: sv. omša k sviatku Ružencovej Panne Márii, výstup na Podbrdo, návšteva komunity narkomanov Cenacolo, hrob Slavka Barbariča, medžugorský […]

Rím – 16. – 21. 10. 2017 – Rím a po stopách sv. Františka a sv. Kláry, sprevádza Prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.

Termín: 16. – 21. 10. 2017 Rím a po stopách sv. Františka a sv. Kláry, sprevádza Prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. Program: 1. deň: odchod zo Slovenska do Talianska. Nástupné miesta Humenné, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Trenčín, Piešťany, Bratislava. 2. deň: v ranných hodinách príchod do Ríma. Ubytovanie, prehliadka baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky […]

Medžugorie 20. – 26. 11. 2017 – spomienka na fra Slavka Barbariča – cena 135 €

Termín púte: 20. – 26. 11. 2017 spomienka na Slavka Barbariča 1. deň: odchod zo Slovenska. Nástupné miesta Humenné, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Trenčín, Piešťany, Bratislava. 2. deň:príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša. 3. – 5. deň: : medžugorský program: výstup na Podbrdo, návšteva komunity narkomanov Cenacolo, spomienka na Slavka Barbariča, hrob Slavka Barbariča […]

Silvester v Medžugorií – 28. 12. 2017 – 3. 1. 2018 – cena 120 €

Termín púte: 28. 12. – 3. 1. 2018 Silvester v Medžugorií 1. deň: odchod zo Slovenska. Nástupné miesta Humenné, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Trenčín, Piešťany, Bratislava. 2. deň:príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša. 3. – 5. deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, výstup na Podbrdo a Križevac, […]