Pútnické zájazdy CK VIVER TOUR

Naša aktuálna ponuka pútnických zájazdov:

Svätojakubská púť do Medžugoria 23. 7. -29. 7. 2022

Termín Termín: 23. 7. -29. 7. 2022 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 197 € Voľné miesta Voľné miesta: nie
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena obsahuje 4 x ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách vybavených sprchou, toaletou, klimatizáciou
Cena obsahuje povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje stravovanie - možnosť objednať raňajky a varené večere s nápojom a ovocím, resp. múčnikom 12 €/ osoba na deň, platí sa priamo v hoteli
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov zľava 65 €
Augustová púť do Medžugoria, pútnický zájazd Bosna a Hercegovina

Prvý  deň: odchod zo Slovenska. Druhý deň: príchod na Makarskú, sv. omša na Veprici, zastávka pri mori, popoludní odchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši. Tretí až piaty deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, výstup […]

Mladifest – Festival mladých v Medžugorí 31. 7. -7. 8. 2022

Termín Termín: 31. 7. -7. 8. 2022 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 237 € Voľné miesta Voľné miesta: nie
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena obsahuje 5 x ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách vybavených sprchou, toaletou, klimatizáciou
Cena obsahuje povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje stravovanie - možnosť objednať raňajky a varené večere s nápojom a ovocím, resp. múčnikom 12 €/ osoba na deň, platí sa priamo v hoteli
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov zľava 65 €
Púť do Medžugoria na festival mladých, Bosna a Hercegovina

Prvý  deň: odchod zo Slovenska. Druhý deň: príchod na Makarskú, sv. omša na Veprici, zastávka pri mori, popoludní odchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši. Tretí až šiesty deň: : osobitný program Mladifest 2022 organizovaný farnosťou v Medžugorií obsahuje svedectvá, prednášky, rozhovory…, […]

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Medžugorí 13. 8. -19. 8. 2022, sprevádza ThDr. Štefan Novotný, PhD, Rektor kňazského seminára v Košiciach

Termín Termín: 13. 8. -19. 8. 2022 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 197 € Voľné miesta Voľné miesta: nie
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena obsahuje 4 x ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách vybavených sprchou, toaletou, klimatizáciou
Cena obsahuje povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje stravovanie - možnosť objednať raňajky a varené večere s nápojom a ovocím, resp. múčnikom 12 €/ osoba na deň, platí sa priamo v hoteli
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov zľava 65 €
Svätojakubská púť do Medžugoria, Bosna a Hercegovina

Prvý  deň: odchod zo Slovenska. Druhý deň: príchod na Makarskú, sv. omša na Veprici, zastávka pri mori, popoludní odchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši. Tretí až piaty deň: :  program v Medžugorí: 15. 8. 2022 slávnostná sv. omša k sviatku Nanebovzatia […]

Augustová púť do Medžugoria 21. 8. -27. 8. 2022

Termín Termín: 21. 8. -27. 8. 2022 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 197 € Voľné miesta Voľné miesta: nie
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena obsahuje 4 x ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách vybavených sprchou, toaletou, klimatizáciou
Cena obsahuje povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje stravovanie - možnosť objednať raňajky a varené večere s nápojom a ovocím, resp. múčnikom 12 €/ osoba na deň, platí sa priamo v hoteli
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov zľava 65 €
Medžugorie - mesačné zjavenie Mirjane, Bosna a Hercegovina

  Prvý  deň: odchod zo Slovenska. Druhý deň: príchod na Makarskú, sv. omša na Veprici, zastávka pri mori, popoludní odchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši. Tretí až piaty deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, […]

Povýšenie sv. Kríža v Medžugorí 7. 9. – 13. 9. 2022

Termín Termín: 7. 9. - 13. 9. 2022 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 197 € Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena obsahuje 4 x ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách vybavených sprchou, toaletou, klimatizáciou
Cena obsahuje povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje stravovanie -možnosť objednať raňajky a varené večere s nápojom a ovocím, resp. múčnikom 12 €/ osoba na deň, platí sa priamo v hoteli
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov zľava 65 €
Medžugorie pútnicky zájazd Bosna a Hercegovina

  Prvý  deň: odchod zo Slovenska. Druhý deň: príchod na Makarskú, sv. omša na Veprici, zastávka pri mori, popoludní odchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši. Tretí až piaty deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, […]

Facebook