Púť do Poľska pri príležitosti 100 – ho výročia narodenia sv. Jána Pavla II. pápeža, ktorý zmenil svet

Termín Termín: 23. máj 2020 Destinácia Poľsko
Cena Cena: 45 € Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje sprievodca, preklady a tlmočenie
Cena obsahuje vstupenka do múzea Wadowice
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje stravu
Cena neobsahuje poistenie
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, zľava z dopravy 50% (zľava 15 €)
Púť Krakow – Čenstochová – Wadovice

Odchod v skorých ranných hodinách, ráno príchod do Wadovíc, rodného mesta sv. Jána Pavla II. Vo Wadowiciach navštívime Baziliku Panny Márie, v ktorej bol pokrstený Karol Jozef Wojtyla, dnes svätý Ján Pavol II. Nasleduje prehliadka rodného domu sv. Jána Pavla II., v ktorom sa 18. mája 1920 narodil a kde sa v súčasnosti nachádza múzeum. Prehliadka s poľským sprievodcom trvá cca. 70 minút. Osobné voľno.
Presun autobusom do Krakowa – Lagiewniky. Prehliadka Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch, sv. omša v kaplnke sv. Cyrila a Metoda modlitba korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II., kde sú uložené relikvie sv. Jána Pavla II., osobné voľno.
Vo večerných hodinách návrat na SlovenskoFacebook