San Giovanni Rotondo – Assisi – Manopello – Monte Sant’Angelo – Loreto – 11. 10. – 17. 10. 2020

Termín Termín: 12. 10. – 18. 10. 2020 Destinácia Taliansko
Cena Cena: 359€ Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje preklady a tlmočenie, sprievodca
Cena obsahuje 4 x ubytovanie, 4 x polpenzia
Cena obsahuje poistenie liečebných zdravotných nákladov (nad 70 rokov doplatok 10 €)
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje vstupné do bazilík, sprievodcovská súprava so slúchadlami 10 €
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov, zľava z dopravy 50% (zľava 60 €)
Púť LURDY po stopách sv. Bernadetty (160. výročie zjavenia), Francúzsko

1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko
2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkuly, v ktorého jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkula. Ubytovanie, večera, nocľah.
3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a meste Manopello, kde sa nachádza vzácna relikvia s podobizňou zmŕtvychvstalého Krista. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.
4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea), sv. omša, krížová cesta večera, nocľah.
5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda, Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.
6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a pokračovanie v púti do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko
7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.Facebook