Svätojakubská púť do Medžugoria 23. 7. -29. 7. 2022

Termín Termín: 23. 7. -29. 7. 2022 Destinácia Bosna a Hercegovina, Medžugorie
Cena Cena: 245 € Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje duchovný a technický sprievodca
Cena obsahuje 4 x ubytovanie v hoteli ****
Cena obsahuje 4 x polpenzia
Cena neobsahuje:
Cena neobsahuje komplexné cestovné poistenie (2 €/deň)
Cena neobsahuje fakultatívne výlety mimo programu (Mostar 8 €, Kravické vodopády 10 €
Cena neobsahujemiestenka do prvej polovice autobusu 10 €
Zľavy:
Zľava deti do 5 rokov doprava zdarma
Zľava deti do 12 rokov zľava 65 €
Augustová púť do Medžugoria, pútnický zájazd Bosna a Hercegovina

Prvý  deň: odchod zo Slovenska.
Druhý deň: príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša.
Tretí až piaty deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, výstup na Podbrdo a Križevac, program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, výstup na Podbrdo a Križevac, návšteva komunity Cenacolo, prednáška Terezky Gažiovej. 25. 7. 2022 odpustová slávnostná sv. omša k sv. Jakubovi, patrónovi farnosti.

Šiesty deň: po raňajkách a sv. omši návrat na Slovensko
Siedmy deň: príchod na Slovensko

Doprava do Medžugoria je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov. Počas cesty sú stanovené bezpečnostné prestávky. Na cestu si môžete zakúpiť miestenku do prvej polovice autobusu. Cena miestenky je 10 €. 
Pri vycestovaní do Medžugoria (Bosna a Hercegovina) je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny. Kvôli pandemickej situácii je umožnený pútnikom do Medžugoria prejazd cez Chorvátsko bez zastávky pri mori.

Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené v hoteli **** v tichej štvrti Medžugoria, ktorý je vzdialený od kostola sv. Jakuba cca 200 m. Každá izba je vybavená samostatným WC, sprchou a klimatizáciou. Doplatok za 1 lôžkovú izbu je 20 €/noc. Na prízemí hotela sa nachádza jedáleň, v ktorej sa podávajú raňajky a večere s nápojmi a múčnikom, resp. ovocím. Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby mali všetci účastníci platné  komplexné cestovné poistenie v opačnom prípade nebude možné vycestovanie do zahraničia. Poistenie si môžete zabezpečiť individuálne alebo prostredníctvom našej cestovnej kancelárie doplatok za poistenie je 14 €. Príspevok za preklad je 2 eurá za pobyt a odovzdáva sa na informáciách pri kostole.
Počas púte je možný fakultatívny výlet na Kravické vodopády (10 €) a do Mostaru (8 €). Program púte bude dopĺňaný aktuálnou ponukou v Medžugorí.
Pri vycestovaní a pobyte sa budeme riadiť pokynmi platnými počas pandemickej siuácie, ktoré žiadame rešpektovať!
Zmena programu vyhradená!

 Facebook